Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chủ tài khoản: Lưu Anh Sơn

Số tài khoản: 0021000407121

Chi nhánh: Hà Nội